architectenbureau BNA

Aerlant Cloïn

u t i l i t e i t s b o u wwinkel, kantoor, brandweerkazerne, danstheater, carrosserie-werkplaats, restaurant, school, …


.Gebouwen voor bedrijven en instellingen vragen bijna altijd om maatwerk! De opdrachtgever in deze is vaak professioneel, maar op een ander vlak. Architectenbureau Aerlant Cloïn BNA heeft veel ervaring met ontwerpen en bouwen voor utiliteit. Zowel in de commerciële bedrijvigheid, als voor maatschappelijke of culturele instellingen, de gezondheidszorg, de horeca, retail, etc. Van klein tot groot! Van de verbouwing van een winkel tot het ontwerpen aan een brandweerkazerne of een sportcomplex. We zijn er goed op ingericht om uw opdracht tot een succesvol einde te brengen.


In samenspraak u en/of de gebruikers ontwikkelen we een zogenaamd 'programma van eisen', waarin we vastleggen waaraan een nieuw gebouw of bouwwerk moet gaan voldoen. Of waaraan een bestaande gebouw na een bouwkundige ingreep moet gaan voldoen. Ook als dat gebouw of dat bouwwerk een monumentale status heeft: dat maakt het voor ons alleen maar interessanter. Ook op dat vlak hebben we veel kennis en ervaring!Dan gaan we aan de slag met een ontwerp waarin we uw wensen vertalen naar een ruimtelijk ontwerp. We werken dat plan verder uit en verzorgen de complete aanvraag voor een bouwvergunning (tegenwoordig de zogenaamde omgevingsvergunning). We zorgen dat het plan slim in elkaar zit, niet alleen op het vlak van architectuur en bouwtechniek, maar ook op het vlak van installatietechniek en duurzaamheid.Naar keuze voegen we aan deze dienstverlening nog van alles toe. We maken een werkomschrijving, gaan voor u op zoek naar een geschikte aannemer en organiseren een 'aanbesteding'. We regelen de contractvorming. We begeleiden het hele bouwproces tot aan de oplevering en adviseren u inzake verzekeringen, garanties, termijnbetalingen, onderhoudstermijn etc.


We doen dus meer dan het pure architectenwerk, we zijn een totaal-dienstverlener!
contact? info@cloin-arch.nl of +31 164 259323