architectenbureau BNA

Aerlant Cloïn

monumenten.


Met hart en ziel en met groot genoegen werken we aan het herbestemmen, aan het verduurzamen en aan het 'geschikt maken voor eigentijds gebruik', van monumentale architectuur. We hebben daar in de loop der jaren uitgebreide kennis en ervaring mee opgedaan. Niet zozeer met pure en specifieke restauratie-opgaves, maar wel veel met verbouwingen, aanpassingen, uitbreidingen, etc. Dat zijn dan ook de opdrachten van de toekomst, in monumentenland.


We werken daarbij graag op een eigenzinnige en eigentijdse manier, maar altijd met respect voor het bestaande. Of het nu om een gemeentelijk of een rijksmonument gaat, of gewoon om een mooi of interessant oud gebouw. Soms komen we zelfs zo'n gebouw tegen 'dat eigenlijk al lang op de monumentenlijst had moeten staan'. Ook een toevoegingsprocedure is ons niet vreemd. Net zo min als bouwhistorische en architectuurhistorische onderzoeken, subsidietrajecten, moderne monumentenzorg (momo), duurzame monumentenzorg (dumo) en nog veel meer.


Of het nu gaat om een woonhuismonument of een gebruiksgebouw. Op onze referentielijst hebben we veel gemeentelijke en rijksmonumentale woningen staan, maar ook een danstheater, een boerderij die we herbestemden tot psychiatrische praktijk, en we deden (in opdracht van de gemeente) onderzoek naar gedeeltelijke herbestemming van het Ravelijn in Bergen op Zoom.


.


Meestal begint zo'n opgave voor ons met een 'globaal historisch onderzoek', dat de basis vormt voor het ontwerpen aan eventuele aanpassingen. Dat verkennende onderzoek voeren we zelf uit, met behulp van geschreven bronnen, informatie uit gemeentelijke en rijks archieven en natuurlijk met opnames en inventarisaties van het bestaande gebouw of bouwwerk.


Samen met u als opdrachtgever ontwikkelen we een zogenaamd 'programma van eisen', waarin we vastleggen waaraan het gebouw in de nieuwe situatie moet voldoen.


Dan gaan we aan de slag met een ontwerp waarin we úw wensen vertalen naar een ruimtelijk ontwerp. We werken dat plan verder uit en verzorgen de complete aanvraag voor een monumentenvergunning en een bouwvergunning (tegenwoordig samengebracht in een integrale omgevingsvergunning). We zorgen dat het plan slim in elkaar zit, niet alleen op het vlak van architectuur en bouw- en restauratietechniek, maar ook op het vlak van installatietechniek en duurzaamheid.


.


Naar keuze voegen we aan deze dienstverlening nog van alles toe. We maken een werkomschrijving, gaan voor u op zoek naar een geschikte aannemer en organiseren een 'aanbesteding'. We regelen de contractvorming. We begeleiden het hele bouwproces tot aan de oplevering en adviseren u inzake verzekeringen, garanties, subsidies, termijnbetalingen, onderhoudstermijn etc. We doen dus meer dan het pure architectenwerk: we zijn een totaal-dienstverlener!contact? info@cloin-arch.nl of +31 164 259323